แถลงข่าวการยืนยันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20

แถลงข่าวการยืนยันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20

------------------

วันที่ 11 พ.ย. 64 นายวิรุจ  วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี,  รศ.ธรรมรักษ์   ละอองนวล  รักษาราชการแทนอิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  และนายมงคล  จุลทรรศน์  ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชานี  ร่วมกันแถลงข่าว  “การยืนยันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20  และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  สู่ปี  2565” คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ โดย ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ และคณาจารย์ พร้อมทั้งบุคลากร ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้กำหนดจุดมุ่งเน้นทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯในปี  2565  ไว้ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2022  มหาวิทยาลัยแห่งการบูรณาการ การเรียน การสอน และการพัฒนาประสบการณ์นักศึกษา  ผ่านการสร้างสรรค์งานอีเว้นต์รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่” ในชื่อ “UBRU 2022 MICE  University”  ตามแนวธุรกิจ “ MICE”  ทั้งการจัดประชุมภายในภายนอกองค์กร   ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว แบบองค์กรในพื้นที่ การประชุมวิชาการ ทั้งระดับภูมิภาค  ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ การจัดแสดงนิทรรศการ แสดงสินค้า หรือกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ  ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายและพัฒนาเศรษฐกิจ สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ซึ่งเป็นหนึ่งในอีเวนต์หลักตามจุดมุ่งเน้น“UBRU 2022 MICE  University” 

สำหรับกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน เป็นการแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาคอาเซียน ของนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิก 11 ชาติ  จัดขึ้นทุกๆ 2 ปี  ครั้งแรกจัดขึ้นที่ประเทศไทย เมื่อปี ค.ศ.1981 โดยที่จังหวัดเชียงใหม่  เป็นเจ้าภาพ   และมีการจัดแข่งขันต่อเนื่องมาแล้ว 19 ครั้ง    การแข่งขันครั้งที่ 20  กำหนดจัดขึ้นในปี ค.ศ.2020  สภากีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน (AUSC) มีมติให้แข่งขันในประเทศไทย  ที่จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน        ภายหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  ทำให้มีการเลื่อนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20  มาอย่างต่อเนื่อง 

    อย่างไรก็ตาม จากมติของสภากีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนในการประชุมครั้งล่าสุดที่ผ่านมา ยืนยันสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน  ครั้งที่ 20 ของประเทศไทย ที่จังหวัดอุบลราชธานี   โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทำหน้าที่เจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม  2565  ภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ตามาตรฐานสากล

.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2183712595099886&type=3

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก สวท.อุบลฯ https://radioubonratchathani.prd.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/55731?fbclid=IwAR3fUw5OTASgQ_PkLYuOglP42_rPUIqZZfB3IH-YsDvGxdJjDjobTIogvIg?fbclid=IwAR3fUw5OTASgQ_PkLYuOglP42_rPUIqZZfB3IH-YsDvGxdJjDjobTIogvIg

 

#BBA #UBRU

#Smart #Education #ExcellentBBA

#คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

 


ภาพกิจกรรม


Share this post