หิ้วปิ่นโต ใส่ตระกร้า นุ่งผ้าไทย

หิ้วปิ่นโต ใส่ตระกร้า นุ่งผ้าไทย

-----------------

วันที่ 12 พ.ย. 64 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกันหิ้วปิ่นโต ใส่ตระกร้า นุ่งผ้าไทย ทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีงามระหว่างบุคลากร

ภายในคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ และส่งเสริมการอนุรักษ์ผ้าพื้นเมือง/ผ้าไทย

และลดการใช้ถุงพลาสติกหรือโฟม

.

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=webmaster.bba&set=a.2183693488435130

.

#หิ้วปิ่นโต #ใส่ตระกร้า #นุ่งผ้าไทย

#BBA #UBRU

#Smart #Education #ExcellentBBA

#คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ

#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


ภาพกิจกรรม


Share this post