ม.ราชภัฏอุบล ฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ม.ราชภัฏอุบล ฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส
.
วันที่ ๑ พ.ย. ๖๔ รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดี พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมอนุโมทนาบุญ ณ พระอุโบสถวัดศรีอุบลรัตนาราม (พระอารามหลวง) อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี


ภาพกิจกรรม


Share this post