แนะแนวการศึกษาต่อ โดยคณาจารย์จาก สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

แนะแนวการศึกษาต่อ โดยคณาจารย์จาก สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/8VLV_zUCF1/

 

 


ภาพกิจกรรม


Share this post