ประชุมเตรียมจัดกิจกรรม MICE University มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประชุมเตรียมจัดกิจกรรม

MICE University

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

+++++++++++++++++

วันที่ 27 ต.ค. 64 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมการประชุมเตรียมจัดกิจกรรม MICE University มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 1 อาคารเรียน 8

 


ภาพกิจกรรม


Share this post