ยินดีต้อนรับนักศึกษาน้องใหม่ ปี1 รุ่นปี 64 สาขาวิชาการตลาด (Marketing)

ยินดีต้อนรับนักศึกษาน้องใหม่ ปี1 รุ่นปี 64 สาขาวิชาการตลาด (Marketing) คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ม.ราชภัฏอุบลฯทุกคนนะคะ????????????
????เมื่อวันที่24 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาการตลาดได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ ชั้นปีที่ 1 เพื่อจะได้ทำความรู้จักกับคณาจารย์ในสาขา รับฟังการจัดการเรียนการสอน คำแนะนำเรื่องของการลงทะเบียน การเทียบโอนรายวิชา(สำหรับปวส.)จากอาจารย์ที่ปรึกษา และพบปะรุ่นพี่ในสาขา กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากน้องๆปีหนึ่งเป็นอย่างดีเลยค่ะ????

 


ภาพกิจกรรม


Share this post