กิจกรรมเตรียมความพร้อมของสาขาวิชานวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ HRMI

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 กิจกรรมเตรียมความพร้อมของสาขาวิชานวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ HRMI ได้เชิญรุ่นพี่ศิษย์เก่า HRMI พี่มด นางสาวกาญจนา แสงแดง ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้าน HR อย่างมืออาชีพ และรุ่นพี่ปี 4 พี่แท่ง นายธนพล แสงทอง เรียนดี กิจกรรมเด่น ให้กับน้องๆ รุ่น HRMI 1 Famliy HRMI เล็กๆ แต่อบอุ่นค่ะ


ภาพกิจกรรม


Share this post