สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 2564

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 2564 เพื่อแนะนำการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ข้อบังคับมหาวิทยาลัย โครงสร้างหลักสูตร การจองรายวิชาเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยน้องๆได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณาจารย์และรุ่นพี่ในสาขา ภายใต้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม

 


ภาพกิจกรรม


Share this post