บรรยากาศการต้อนรับน้องปี 1 จากรุ่นพี่สโมสรนักศึกษา

บรรยากาศการต้อนรับน้องปี 1
จากรุ่นพี่สโมสรนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ


ภาพกิจกรรม


Share this post