สักการะศาลพระภูมิและอนุสาวรีย์ อาจารย์ประสิทธิ์

“ยินดีต้อนรับน้องปี 1 สู่รั้วราชภัฏอุบลราชธานี
สู่ครอบครัวบริหารธุรกิจและการจัดการ”
รุ่นพี่แต่ละสาขาพาน้องสักการะศาลพระภูมิและอนุสาวรีย์ อาจารย์ประสิทธิ์ สุนทโรทก เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการเข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ภาพกิจกรรม


Share this post