ร่วมพิธีเปิดตลาดชุมชนหนองหอ

วันที่ 26 พ.ค. 64 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดี พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดตลาดชุมชนหนองหอ ชมวิถีชีวิตบุ่งหวาย เที่ยวขัวฮักขัวแพง เส้นทางรถไฟประวัติศาสตร์ ชิมช้อปสินค้าชุมชน พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย ตลาดชุมชนหนองหอ เพื่อสร้างผู้ประกอบการชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง และมีรายได้ ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชน ณ ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี


ภาพกิจกรรม


Share this post