ปรับปรุงภูมิทัศหน้าคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ยิ้มทะลุแมช..แดดก็ไม่กลัว????????
บ้านจะน่าอยู่เราต้องร่วมมือกันดูแล????????
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดี และนักศึกษา ปรับปรุงภูมิทัศหน้าคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/BBA.UBRU/photos/pcb.2227511120712684/2227502590713537/


ภาพกิจกรรม


Share this post