ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก การสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1

ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก การสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
อาจารย์พร้อม นักศึกษาพร้อม สู้ๆ ???????????????

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/dbmubru/photos/pcb.1664408843730930/1664407173731097/


ภาพกิจกรรม


Share this post