การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นพยาบาลมืออาชีพ?

ร่วมแชร์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
สู่การมีบุคลิกภาพที่ดี (Good personality)
วันที่ 23 มี.ค. 64 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดี มอบหมาย ผศ.ดร.มาลิณี ศรีไมตรี นำทีมนักศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ร่วมเป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก คุณพราวนิตาพา พราวสวัสกุล (นกยูง มิสแกรนด์อุบลราชธานี 2016) เจ้าของกิจการคลาส Nokyoong Thailand คลาสสอนนางงาม นางแบบ บุคลิกภาพ จ.อุบลฯ และ ชาพราว หุ่นเพรียว ในเครือ นกยูง ไทยแลนด์ บรรยายและถ่ายทอดความรู้ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจริง ในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นพยาบาลมืออาชีพ” ซึ่งนำโดย อาจารย์อินทนิล เชื้อบุญชัย คณบดี อาจารย์และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- ภายในกิจกรรมได้มีการแชร์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ สำหรับพัฒนาทักษะการสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม เช่น การเดิน การนั่ง การไหว้ และแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องสำอางในการแต่งหน้าในโทนต่างๆ อย่างเป็นลำดับขั้นตอน ทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ลองปฏิบัติจริงและสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
#Good personality
 
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=BBA.UBRU&set=a.2193165230813940


ภาพกิจกรรม


Share this post