กิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

กิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ นำโดย ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดี ผู้บริหารและบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ร่วมกิจกรรมปลูกพันธ์ไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓" ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 


ภาพกิจกรรม


Share this post