บูธแสดงสินค้าบูธหลักสูตร ACBA 2019

https://www.facebook.com/webmaster.bba/media_set?set=a.1448401705297649&type=3

บูธแสดงสินค้าบูธหลักสูตร ACBA 2019

- Marketing Fair 2019
- บูธแสดงสินค้า
- Accounting Simulation
“บริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 5 (ACBA 2019)”
ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
#ACBA 2019 #BBA #UBRU

 


ภาพกิจกรรม


Share this post