สัมมนา ?มาตรฐานทางการบัญชี? (ACC)

https://www.facebook.com/webmaster.bba/media_set?set=a.1448360618635091&type=3

สัมมนา “มาตรฐานทางการบัญชี” (ACC)

สัมมนา “มาตรฐานทางการบัญชี” 
“บริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 5 (ACBA 2019)”
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอินทนิล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 


ภาพกิจกรรม


Share this post