อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค การจัดทำข้อสอบออนไลน์ (Microsoft team)

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค การจัดทำข้อสอบออนไลน์ (Microsoft team)

---------------------

วันที่ 25 ต.ค. 64 คณาจารย์ และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค การจัดทำข้อสอบออนไลน์ (microsoft team) วิทยากรโดย อ.ปราโมชย์ นามวงศ์ ณ ห้อง 8405 ชั้น 4 อาคารเรียน 8

#BBA #UBRU

#Smart #Education #ExcellentBBA

#คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

 


ภาพกิจกรรม


Share this post