ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครัง้ที่ 40

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียบใต้ ประจำประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จะจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “Higher Education for Diversity and Global Citizenship” ในวันที่ 8 มกราคม 2561 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kbu.ac.th, www.asaihlth.in.th


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post