สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการกิจกรรมด้านการบริการผ่านการประชุมเชิงวิชาการ การสัมมนา และจัดฝึกอบรมปฏิบัติการในหลักสูตรต่างๆ
จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561 ตามรายละเอียดหลักสูตร


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post