ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนธันวาคม 2560 จำนวน 2 หลักสูตร ตามตารางการฝึกอบรมที่ส่งมาพร้อมนี้
1.หลักสูตรงานทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 2-3 ธันวาคม 2560  ค่าลงทะเบียน 4800 บาท/ท่าน
2.หลักสูตรการประเมินสมรรถนะ  วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ค่าลงเทียน 3000 บาท/ท่าน
 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post