ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 หัวข้อ"คนและทรัพยากรในลุ่มน้ำโขงภายใต้สภาวะความไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลง การปรับตัว และการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1  หัวข้อ"คนและทรัพยากรในลุ่มน้ำโขงภายใต้สภาวะความไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลง การปรับตัว และการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ในวันที่ 15-17 มิถุนายน 2561 โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ที่อีเมล bsid@mfu.ac.th โทร.053916667


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post