ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง งดการเรียนการสอน ในวันที่ 23-24 กันยายน 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เรื่อง งดการเรียนการสอน เนื่องจาก กรมการปกครองท้องถิ่น จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 โดยขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยฯ 
ร่วมเป็นสนามสอบในวันที่ 24 กันยายน 2560 นั้น
มหาวิทยาลัยฯ จึงของดการเรียนการสอน ในวันที่ 23-24 กันยายน 2560 เพื่อดำเนินการสอบแข่งขัน ดังกล่าว


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post