มธ. จัดอบรม 6 หลักสูตร

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมพัฒนาทักษะบุคลากร 6 หลักสูตร อาทิ ศิลปะการบริหารงาน เทคนิคการบริการด้วยใจ เทคนิคการเขียนเพื่อนำเสนอ การเขียนรายงานการประชุม ศิลปะการพูด และการบริหารงานพัสดุ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครไ้ด้ที่ www. icess.th.ac.th ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 0-2613-3820 - 5 ต่อ 100 หรือ 0


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post