เชิญร่วมงาน "The 2017 lnternationaI conference on Business Management and Sociat Sciences ICBMSS"

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จะจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The 2017 lnternationaI conference on Business Management and Sociat Sciences ICBMSS" ระหว่างวันที่ 8 -10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก 

ในโอกาสนี้ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาร่วมส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอได้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.nuic.nu.ac.thlnuic20t6/en/icbmss/ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post