เชิญร่วมเสนอผลงานวิจัยงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาิวทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาิวทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา จะจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2560 โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมผ่านระบบ http://www.rbru.ac.th/org/research/regis_research/ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2560


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post