เชิญร่วมส่งบทความวิจัยงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จะจัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2560 ในโอกาสนี้ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาร่วมส่งบทความวิจัย ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.csc.ku.ac.th โทรศัพท์ 0-4272-5021 ต่อ 1800


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post