ม.บูรพา เชิญประชุมวิชาการ

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา จะจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2560 ณ Holiday Inn Pattaya จ.ชลบุรี ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคณาจารย์ที่สนใจนำเสนอผลงานวิชาการ ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และลงทะเบียนร่วมประชุม ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bbs.buu.ac.th/bmic2017


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post