เชิญอบรม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา จัดโครงการบริการวิชาการและการอบรมเรื่อง "การเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รุ่นที่ 1 วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมระนองการ์เด้นท์ จ.ระนอง

รุ่นที่ 2 วันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมระนองการ์เด้นท์ จ.ระนอง

รุ่นที่ 3 วันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว กรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2160-1438 ต่อ 14 - 26 และดาวน์โหลดแบบตอบรับได้ที่ www.fit.ssru.ac.th

 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post