เชิญร่วมประชุมวิชาการ ณ เมือง Ahwaz

สำนักเลขาธิการการประชุม International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics (LLLD) สาธารณรัฐอิหร่าน จะจัดประชุม The Second International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguisticr ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เมือง Ahwaz ในโอกาสนี้ขอเชิญคณาจารย์ และนักวิจัยร่วมประชุม ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ โดยส่งบทคัดย่องานวิจัย ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.llld.ir/en


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post