มก. เชิญส่งบทความวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จะจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "Innovation and Creativity for Thailand 4.0"  ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในโอกาสนี้ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ conference.kusrc@gmail.comโทรศัพท์ 0-3835-4580 - 4 ต่อ 2703 - 4


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post