สมัครรับเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

   ขอเรียนเชิญคณาจารย์ประจำคณะที่มีความประสงค์สมัครรับเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ส่งใบสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2560

 

รายละเอียดเพิ่มเติมในไฟล์แนบ


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post