ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งสภาคณาจารย์ฯ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม (ฝั่งประตูด้านหน้า)

รายชื่อตามไฟล์เอกสารนี้


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post