เชิญสมทบทุนวันรวมใจประชาเมตตาปัญญาอ่อน

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ กองทัพบก และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จัดรายการพิเศษ  "วันรวมใจประชาเมตตาปัญญาอ่อน" ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เพื่อหารายได้ในการขยายบริการให้ผู้พิการทางสติปัญญาอย่างทั่วถึงและครบวงจร ในโอกาสนี้ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนในรายการพิเศษครั้งนี้


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post