เชิญร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ "พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู"

มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ขอเชิญร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ "พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู" ในราคาเล่มละ 20 บาท (4 สี จำนวน 24 หน้า) โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (โรงพยาบาลรามาธิบดี) เลขที่ 404-2-04226-6 สอบถามรายละเอียด 0-4534-4604 - 5 

 

รายละเอียดในไฟล์เอกสาร


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post