เชิญอบรมการบริหารงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเตรียมความพร้อม และการบริหารงานพัสดุเพื่อเดินหน้าเข้าสู่ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560" ระหว่างวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริการวิชาการ โทรศัพท์ 02-7724-2189 และ 08-3148-8498

 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post