เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสร้างพระพุทธรูปศิลปะสมัยทวารวดี

จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสร้างพระพุทธรูปศิลปะสมัยทวารวดีเนื้อโลหะสำริด (โสฬส) ขนาดหน้าตัก 3 เมตร และก่อสร้างอุโบสถ ณ วัดกลางศรีเชียงใหม่ อ.เมือง จ.สกลนคร โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่ สำนักงานจังหวัดสกลนคร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนครหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี "จัดสร้างพระพุทธรูปศิลปะสมัยทวารวดี วัดกลางศรีเชียงใหม่" เลขที่บัญชี 985-9-65127-2 โทรสาร 0-4271-5274


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post