กิจกรรม “การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน”

โครงการพัฒนาบัณฑิตและการเรียนการสอน
กิจกรรม “การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน”


วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560
ณ ห้อง 8201 อาคาร 8 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post