รับน้องบริหารฯ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ปลูกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

    ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ  เผยว่า คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2560 ซึ่งจะมีกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อปลูกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมความสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน สำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นมีดังนี้

     วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. กิจกรรมชิงธงสาขาวิชา – ชิงธงคณะ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัย และเวลา 13.00 น. กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ และผู้ที่สนใจร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน 5,000 ดอก ณ พุทธสถาน ลานธรรม

     วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. พิธีเทียนต้อนรับน้องใหม่ จุดเทียนแห่งปัญญา แปลอักษรแสดงความรักและความเป็นหนึ่งเดียว BBA ณ บริเวณลานพอก

     วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบายศรีสู่ขวัญรับขวัญน้องใหม่  ณ พุทธสถาน ลานธรรม และเวลา 13.00 น. กิจกรรม Big Cleaning Day

ในโอกาสนี้ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  จุดเทียนแห่งปัญญา ทำบุญตักบาตร และบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post