ขอเชิญส่งผลงานคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น

ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่าน ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ทั้ง 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

    1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านความร่วมมือกับเครือข่ายในภาคส่วนต่าง ๆ

    2. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย

    3. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาศักยภาพการวิจัย

    4. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านคุณภาพงานวิจัย และประโยชน์ของผลงาน

   

    คณาจารย์ที่สนใจ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการพิจารณาได้ที่ นางสาวธัชสินี กำแมด ภายในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30 น.


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post