เชิญร่วมอบรม "สร้างนักววิจัยรุ่นใหม่"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง จัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักววิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2560 ณ อาคารบริหาร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยะรรมาธิราช จ.นนทบุรี โดยสามารถสมัครได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยะรรมาธิราช ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม http://www.ird.stou.ac.th/training.html


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post