ม.ทักษิณ สรรหาอธิการบดี

มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี โดยเปิดรับการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  กำหนดสิ้นสุดการรับสมัคร วันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www2.tsu.ac.th/council

 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post