เชิญอบรมภาคทฤษฎีการขอรับและขอต่อใบอนุญาตขับรถ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะจัดอบรมภาคทฤษฎีการขอรับและขอต่อใบอนุญาตขับรถ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ห้องบัวพิสุทธิ์ 1 
โดยเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน
2560 สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทรศัพท์ 045-352000 ต่อ 1500


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post