เชิญร่วมประชุมวิชาการการรักษาโรคกับการใช้ยาสมุนไพร

โครงการวิวัฒน์ไทยและอาเซียนศึกษษนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคมไทย สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการ "การรักษาโรคกับการใช้ยาสมุนไพรในวัฒนธรรมไทย - ไท" ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน

สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุม สามารถติดต่อไดที่ ดร.ศุภฤกษ์ รักชาติ โทรศัพท์ 0-2218-7495 หรือ 08-9920-6646


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post