เชิญประชุมวิชาการนานาชาติ ประเทศแคนาดา

สถาบันคลังสมองของชาติ จะจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 2017 "การพัฒนาศาสตร์การเรียนการสอน" ระหว่างวันที่ 8 - 14 ตุลาคม 2560 ณ เมืองคัลการี ประเทศแคนาดา สำหรับท่านที่สนใจสามารถส่งแบบตอบรับสำรองที่นั่งและชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 โทรศัพท์ 0-2126-7632 - 34 ต่อ 122, 123 และ 116

 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post