กำหนดการกู้ยืมเงิน กองทุน กยศ. ภาคการศึกษาที่ 1/2560

1) กำหนดการกู้ยืมเงินฯ ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 1 (รหัส นศ. 60) และผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี

2) กำหนดการกู้ยืมเงินฯ ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 2 - 5 (รหัส นศ. 56, 57, 58 และ 59)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post