มรภ.ลำปาง เชิญร่วมงานลำปางวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ลำปางวิจัย ครั้งที่ 3 "บูรณาการนวัตกรรมและการวิจัยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โดยสามารถแจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุมได้ที่ http://www.rsc.lpru.ac.th/lpru_research3/ ภายในวันที่ 31 มิถุนายน 2560 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post