ม.ศิลปากร จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560  ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปร่วมนำเสนอผลงานวิจัย โดยสามารถส่งบทความได้ที่ e-mail : mssuconf@ms.su.ac.th ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://docs.googte.com/forms/d/e/1FAlpQLScWCbAaWLMP8JeR2lsaEiUvPv8IPePJtt5tp9U_qevgzSJRWA/viewform?c=0&w=1

รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post