วช. เชิญร่วมส่งข้อเสนอวิจัย

   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญคณาจารย์ และผู้ที่สนใจจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๐ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.nrct.go.th และส่งเอกสารข้อเสนอได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ 3 เมษายน 2560


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post