เชิญร่วมส่งบทความวิจัย/บทความทางวิชาการ

   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ International Engineering and Technology Institute จะจัดประชุม International Conference on Economics and Management Innovations ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กทม. ในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัย/บทความทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอผลงานดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ieti.net/ICEMI/index.html โทรศัพท์ 0-2954-7300 ต่อ 361-2


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post